Jazyk
Hlavná navigácia

Diel 6. Šaty a konštrukcie strihu

Pridané

Toto je prvý návod, kde začíname konštruovať strih, podľa vašich vlastných mier. Prečo vlastne rysovať vlastné strih? Veľmi často sa stáva, že nám konfekčné strih nesedí na ramenách, či môže byť úzky na prsiach a veľký v páse. Preto sa konštruujú vlastné strihy, aby sme mali perfektne padnúce odev. Skutočný zákazkový strih je pre začiatočníkov pomerne dosť zložitý, preto sa ho pokúšame čo najviac zjednodušiť. Ďalšia dôležitá časť šitie podľa strihu je následné skúšanie. Nie vždy sa vám povedie narysovať, vystrihnúť a sestehovat odev tak, aby vám okamžite skvele sedel. Je dôležité mať trpezlivosť, diely musíme najskôr nasťahovať, vyskúšať, a prípadné zmeny - povolenie či zúženie partií opraviť, a potom znova starostlivo sestehovat a vyskúšať.

Potrebujeme dlhé pravítko, trojuholník pre rysovanie kolmíc, strihový papier. Musíme si zmerať niekoľko základných telesných rozmerov. Obvod krku - ok Obvod hrudníka - oh - meriame v línii cez prsia tak, aby nám nepadal meter v chrbte ktorej, ako meriame v predu. Ak meter na chrbte padá ktorej, je miera menšia. Ak sa meriate sami, merajte sa pred zrkadlom. Obvod pása - op Obvodové miery sa meria cez dva prsty pre voľnosť Dĺžka chrbta - DZ - meriame na chrbte od 7. krčného stavca k pásu Dĺžka ramena - DR - meriame šírku ramena od pomyselnej linky krku, kde sme merali obvod krku, smerom ku koncu ramena, kde nám rameno padá dolu do ramena a kde cítime ramenný kĺb. Na tomto vrchole ramena sa väčšinou máme šev našitie rukáve. Výška prsníka - VP - tento rozmer sa vám asi na začiatku bude zdať zvláštne, ale keďže každá postava je iná, je to údaj dôležitý. Meriame opäť od línie krku ku hrotu prsníka - bradavke ak chcete. Šírka pŕs - šp - rozpätie prsných hrotov - rozpätie bradaviek. Obvodové miery si vydeľte 2, pretože strih sa vždy rysuje na polovicu. Keďže látka na ktorú strih pokladáme je preložená v polovici lícom na líc, a pokladáme strih na dve vrstvy látky, teda striháme dvojito, a tak vystrihneme naraz pravú, ale aj zrkadlovo prenesenú ľavú polovicu tela. Strih začíname rysovať od zadného dielu, postupne do predného dielu, zľava doprava. Príprava strihu: Nerýsujte hneď presne od kraja strihového papiera. V ľavom hornom kraji si urobte bod, (cca 3cm od zhora, 3 cm od ľavého kraja) 1) Od tohto bodu rýsujte priamku bane pozdĺž ľavého okraja strihového papiera, dlhú presne nameranej dĺžky chrbta. Týmto vznikne priamka znázorňujúci stred zadného dielu.

[# 100 Picture: vs_1]

2) Z tohto bodu zároveň narysujte kolmú priamku pozdĺž vrchného okraja strihového papiera vodorovne, dlhou 0,5 šírky chrbta + 1cm, vznikne krčnej línie.

[# 101 Picture: vs_2]

3) Na dĺžke chrbta namerajte 0,5 dĺžky chrbta, a z tohto bodu veďte kolmicu dlhú až do druhej polovice strihového papiera. 0,5 šírky chrbta + 1cm namerajte aj na spodnej linke a body spojte.

[# 102 Picture: výkres_3]

4) Na priamke v polovici chrbta nameriame od zadného stredového švu polovicu OH plus 1cm. 0,5 oh + 1 (pozor, polovicu z polovice), a od tohto bodu spustite kolmicu smerom dolu. Vznikne pomyselný bočné šev.

[# 103 Picture: výkres_4]

5) Od bočného švu opäť narysujte bod do predného dielu, tentoraz ale k 0,5 oh pripočítajte 2cm, teda 0,5 oh + 2cm. Vznikne stredový šev predného dielu, vedením kolmice zvisle dolu, cez celú dĺžku chrbta.

[# 104 Picture: výkres_5]

6) Všetky zvislej kolmice spojte vodorovnú priamkou kolmou na zvislé línie v nameranej dĺžke chrbta. Vznikne nám tým pasová línie.

[# 105 Picture: výkres_6]

7) Na krčnej zadnej línii od stredového švu, nameriame 0,25 obvodu krku +1 cm, a z tohto bodu nameriame 1,5 cm nad krčnej líniu zvýšenie krku.

[# 106 Picture: výkres_7]

8) Od zvýšeného krčného bodu nameriame rozmer šírky ramena tak, aby 0,5 šírky ramena pretínala krčnej líniu, a vedieme priamku ramena zhora od zvýšenie smerom pod krčnej líniu, vznikne šírka ramena - náramenica. Zvýšenie krku je u každej postavy inej. Je dôležité sledovať, ako sú ramená rovná, či sú viac zníženej a majú väčší sklon. Ak sú ramená rovnejšie, zvýšenie krku sa meria cca 1-1,5cm, ak sú ramená šikmejšie, zvýšenie krku je cca 2cm. Všetko sa ale dá na skúškach vyskúšať a ak nebude náramenica presne sedieť, všetko sa dá opraviť.

[# 107 Picture: výkres_8]

9) Po zadnom stredovom šve od krčného bodu nameriame 10 cm, od kraja náramenica a od ramena tiež 10 cm, body spojte a vznikne sedlo zadného dielu, do ktorého budeme skladať sklad pre voľnosť pohybu. Táto sedla a sklady zároveň tvorí aj ozdobný prvok. Do sedla sa nariasený nemusí vždy len skladať do záhybu, ale treba rovnomerne riasiť po celej šírke sedla. A teraz môžeme vytvarovať prieramok. Od bodu konca zadnej náramenica kolmo zvisle dole začneme tvarovať prieramok na zadnom diele. ktorý sa nám priblíži k linke polovice šírky chrbta, a čím viac dole ho tvarujeme, k vodorovnej polovici dĺžky chrbta, tým viac ho zaguľacujú k bočnému švu.

[# 108 Picture: výkres_9]

10) Od nameraných 10 cm pre sedlo nameriame 2cm pre voľnosť chrbta a pre zloženie záhybu, a o tieto 2 cm rozšírime zadný diel.

[# 109 Picture: výkres_10]

11) Zmeriame si metrom rozmer od krčnej jamky k pásu a tento nameraný rozmer zanesieme do strihu. Od spodného dielu, hore smerom k prednej krčnej líniu.

[# 110 Picture: výkres_11]

12) Krčná líniu predného dielu zvýšime o 4 cm, opäť ako u zvýšenia ZD sledujeme tvar ramien. Čím rovnejšie ramená, tým nižšie zvýšenie, cca 3 cm.

[# 111 Picture: výkres_12]

13) Na krčnej línii nameriame od stredu PD 0,25 ok + 1 cm, a vytvarujeme oblúk k bodu 15. Čím nám vznikne predné priekrčník - otvor pre krk.

[# 112 Picture: výkres_13]

14) Nameriame od stredu PD 0,5 oh + 2 cm a narysujeme linku predného prieramku - otvor pre ruku.

[# 113 Picture: výkres_14]

Hledání