Jazyk
Hlavná navigácia

2/2 Díl - Střih na kalhoty s kapsami

Pridané

Určitě jste čekali na pokračování návodu na kalhoty. Kalhoty jsme úspěšně došily a návod máme hotový. Pojďme na to. Kapsy na obou dílech máme ušity, záševky máme odšité, můžeme přistoupit k sešívání dílů.

1) Oddělíme si pravé díly od levých, přední i zadní. Začínáme vždy sešívat nejdřív boční a krokový šev, tím nám vznikne pravá a levá nohavice. Položíme na sebe lícem na líc a přesně podle zakresleného střihu špendlíme a stehujeme. Klademe důraz na kontrolu zakreslených značek, zda sedí na sebe.

2) Když máme sestehovanou pravou a levou nohavici, přejdeme k sestehování sedového švu, tzn. spojíme pravý a levý díl k sobě. Začínáme stehovat od zadního dílu směrem přes rozkrok do předního dílu. Pozor! Na PD šev nedošijeme, jelikož musíme nechat otvor pro zip. Šijeme ke značkám na PD, které nám ukazují konec poklopce.

3) Nastehováním si poznačíme švové záložky kraje poklopce. Švové záložky zahneme do rubu, a abychom mohli kalhoty vyzkoušet, podložíme zipem a nastehujeme.

4) PRVNÍ ZKOUŠKA - Kalhoty jsme poprvé vyzkoušeli sestehované. I přes zjednodušený střih sedí poměrně dobře, ale i přesto si ukážeme pár malých nedostatků, které se musí upravit.

a) U předního dílu budeme sestřihávat přední kraj od poklopce, aby byly na obou stranách švové záložky stejně široké. Přední díl se nám sbíhá směrem k poklopci do špičky. Přední kraje se od poklopce tvarují kolmo od linky poklopce, poté nám přední kraje budou hezky rovně navazovat. Od poklopce, tedy zhruba 4 cm veďte kolmici a poté dokulata tvarujte pasovou linii směrem k bočnímu švu. Teď dle fotografie vidíte, jaké je rozdíl ve tvarování. Vytvarovanou pasovou linii si prostehujte (i s kapsovými váčky, které zároveň přichytíte k vrchnímu materiálu).

b) Na ZD sedovém švu vidíme, že jsou nám kalhoty nad zadečkem v pase volné. Můžeme tedy na ZD o 1 cm zabrat.

c) Na PD pod poklopcem se nám dělají vlnky. O půl centimetru povolíme přední sedový šev. Kalhoty nebyly před první zkouškou nijak upravovány a jedná se opravdu o první zkoušku.

d) Poslední úprava, kterou provedeme je zúžení nohavic o 1 cm na každé straně. Takže na bočních švech od konce kapes začínáme postupně zužovat, stejný postup je i u krokového švu z vnitřních stran pomalu zužujeme nohavice.

5) Po zkoušce vypářeme přistehovaný zip, vypářeme stehování v rozkroku v místě sešití vnitřních krokových švů a všechny švy můžeme po úpravách sešít naostro.

6) Po sešití všech švů naostro, můžeme přistoupit k šití poklopce. Poklopec vás naučíme hodně zjednodušený, aby byl pro vás na začátek lehký. Do vzniklého poklopcového rozparku si podehneme švovou záložku pravého předního dílu, pod to podložíme zip tak, aby zahnutý kraj vrchního materiálu byl 0,5 cm od zoubků zipu a přistehujeme.

7) Střihneme si obdélník pro podklad poklopce. Dlouhý bude o 2 cm delší než vzniklý rozparek a široký 2x šířka poklopce plus 1 cm na každou stranu švové záložky. Dámský poklopec bývá široký 3-3,5 cm, takže střihněte šířku 2 x 3 cm + 2 cm = 8 cm. Obdélník složte rubem na rub po délce a v krajích sešijte overlockovým stehem, nebo rovnostehem a pak cik-cak stehem.

8) Podkladový obdélník podložíme ještě pod zip tak, aby vykukoval 3 cm od zahnutého okraje předního dílu. Přišpendlíme, zastehujeme a můžeme prošít od shora od pasové linie ke konci rozparku poklopce, kde šití ukončíme.

9) Podkryt poklopce máme připravený, začneme připravovat nákryt poklopce. Prostehováním si označíme okraj levého dílu. Vystřihneme si tentokrát jednoduchý obdélník, který nebudeme překládat. Dlouhý stejně jako ten předtím, ale široký 6 cm = šířka poklopce 3 cm + 1 cm přídavků + 1 cm na každé straně švová záložka. Začistíme ze všech stran.

10) Přiložíme obdélníček lícem na líc, kraj ke kraji nákrytové strany. Zašpendlíme, zastehujeme a můžeme prošít, pozor u dolního kraje rozparku, pečlivě srovnejte podkrytovou stranu a zip, aby se vám při šití nepřichytily. Po sešití obraťte do rubu a v kraji sestehujte.

11) Podkryt a nákryt pečlivě urovnáme. Nákryt urovnáme tak, aby nám o 1 mm přesahoval zip a jeho prošití. Zašpendlíme si skrz na skrz, aby se nám poklopec neotvíral. Otočíme přední díl do spodu, takže se na zip díváme ze zadní strany z rubu. Odhrneme podklad podkrytu a odhalíme zip. Poté zip přichytíme k právě přišitému a zahnutému obdélníku, který jsme šili v minulém kroku. Zašpendlíme a prostehujeme, pozor, ať neprostehujete přední díl. Ve chvíli kdy máme nastehováno, v líci vytáhneme fixační špendlíky, abychom mohli nákryt poklopce hezky rozbalit. V místě sestehovaní prošijte na stroji. Nakonec na stroji prošijte i nastehovaný kraj nákrytu. Dbejte maximální opatrnosti, vše si pečlivě srovnávejte, velmi často se může snadno připlést jedna ze spodních částí do šití.

12) Díly opět urovnáme na sebe, tak aby nákryt překrýval podkryt. Musíme ještě udělat poslední šití, abychom přichytili k sobě podkryt s nákrytem v dolní části poklopce a zároveň přichytili vrchní materiál nákrytu s podehnutým obdélníčkem, ke kterému je přišitý zip. Jedním špendlíčkem přichytíme u pasu všechny vrstvy poklopce, aby se nám z dílu nehnul a to samé přichytíme u konce poklopce. Pomocí metru si po celé délce poklopce naměříme od kraje šířku poklopce tak, abychom měli stejně široké šití. Při pohledu do rubu zkontrolujeme, že se nám nepřichytil podkryt a špendlení je mimo. Teď můžeme poklopec prostehovat. V dolní části poklopce vytvoříme směrem ke kraji nákrytu kulatinu, díky které ve spodní části poklopce sešijeme nákryt s podkrytem. I po nastehování překontrolujte z rubu, že nemáte přichycen podkryt a nákryt, zip by vám pak nešel rozepnout. V dolní části poklopce, kde šijete kulatinku, šijte pomalu a pozorně, jelikož v této části máte všechny vrstvy nákrytu i podkrytu a materiál je tak již velmi silný. Vytáhneme stehovku, špendlíky a poklopec máme hotový!

13) Najdeme odložený střih na pasový límec. Slepením všech dílů pasového límce v místě záševků jsme získali v kuse stříhaný pasový límec, který je díky záševkům vytvarovaný do kulata. Čím větší rozdíl je v mírách mezi obvodem zadečku a obvodem pasu, tím je pasový límec tvarovanější. V našem případě je rozdíl značný, proto je pasový límec více kulatý. Po slepení dílů nám zvláště v místě bočního švu vznikl poměrně ostrý zlom, který při přenášení na látku musíme ještě upravit a dotvarovat. Viz foto, kde ukazujeme dotvarování - dokulacení. Mysleme na to, že u předního a zadního středu musíme mít linie do pravého úhlu do kolmice. My budeme stříhat pravý i levý pasový límec v kuse, proto si stehovkou uděláme na středu značku. Po označení zadního středu, sundáme střih pasového límce z látky a opět doměříme po celé délce pasového límce stejnou šířku. Z důvodu toho, že stříháme na přeložku, doporučujeme tvar pasového límce prokličkovat. Pasový límec takto stříháme 2x = vrchní a spodní. Mysleme na to, že musíme na pravém předním díle k délce pasového límce přidat 3 cm, které nám vytvořil podklad zipu. Jeden prokličkovaný díl pasového límce si přišpendlíme značkou středu, (kterou jsme si při stříhání pasového límce poznačili) k zadnímu středovému švu, a od zadního středového švu špendlíme směrem k přednímu dílu. V místě špendlení nastehujeme a vyzkoušíme.

14) Pasový límec máme přistehovaný. Vyzkoušíme, zda nám sedí, nikde netáhne a po zkoušce můžeme přejít k přišití pasového límce. Po přišití vytáhneme stehovku a kličky, aby vám vznikl čistý šev. Zastřihněte švovou záložku na 1 cm. Jelikož je pasový límec střižený do oblouku, do švové záložky uděláme po celém obvodu nástřihy, jak jsme zvyklí u tvarovaného šití.

15) Po vytažení stehovek a kliček, otočíme přišitý pasový límec směrem nahoru “do lícu” a lícem na líc na něj přikládáme druhý střižený díl pasového límce. V místě horních kliček nejdřív našpenlíme, poté nastehujeme. Nezapomínáme, sešpendlit a nastehovat nejem po obvodu, ale i šířku pasového límce. Špendlíme, stehujeme a šijeme krátkou stranu šířky pasového límce, těsně v návaznosti na již ušitý poklopec, nebo 1 mm vedle tak, abyste nešili do již ušitého poklopce. Švovou záložku opět sestřihneme na 1 cm, do švové záložky opět uděláme nástřihy a sestřihneme špičatý rožek, aby se nám dobře otáčel do lícu.

16) Otočíme pasový límec do lícu, srovnáme si švové záložky a zašpendlíme vrchní okraj pasového límce. Pokud je materiál silnějšího charakteru, je lepší pasový límec ozdobně prošít, aby materiál hezky držel tvar. V našem případě budeme ozdobně prošívat spodní okraj, abychom zároveň přichytili i spodní pasový límec v rubu. Ten si před samotným šití začistíme cik-cak stehem.

17) Do nákrytu a podkrytu si našijeme kalhotový háček s očkem, abychom mohli poklopec dobře zapínat.

18) Horní část kalhot máme hotovou. Můžeme došít nohavice, na kterých máme přestřižení, pro oddělitelnost nohavic, kde budeme všívat zip. Nejdřív si zkompletujeme spodní nohavice, sešijeme nohavice po bočních švech. Okraj kde se bude všívat zip zahneme švovou záložku do rubu a nastehujeme - máme nastehováno na stroji. Takto připravíme nohavice v horní i dolní části ve které bude zip. Zip přiložíme ke spodnímu zastehovanému okraji nohavice, tak aby začátek a konec - tedy jezdec, byly na vnitřní straně nohavice, tedy u vnitřního krokového švu. Položte zip tak, abyste tahem rozepínali zip od vnitřního krokového švu k vnějšímu bočnímu švu, přes přední díl. Aby se vám nohavice dobře rozepínaly.

19) Zahnutý okraj přiložíte až úplně k zoubkům zipu, zašpendlíte, zastehujete a prošijete. Zip zapnete a spodní nohavici s přišitým zapnutým zipem budete podkládat pod zastehovaný vrchní díl nohavice (podsouvat pod hotové kalhoty). Podsouváte tak, aby okraj vrchní nohavice přesahoval o 3 mm šití přišitého zipu. Špendlete 1,5 cm od okraje, abyste udělali dostatečný prostor pro šířku zipu a jeho jezdec. Jezdec je totiž širší a měl by pohodlně klouzat po zoubkách. Při šití na stroji dejte pozor, kde máte jezdec zipu, v průběhu šití budete muset jezdec zipu posouvat. Vyndáme stehovku a máme hotovo.

20) Dolní okraj nohavic si zahněte do rubu podle délky zakresleného střihu a zašpendlete. Kalhoty si vyzkoušejte, abyste zkontrolovali, že délka odpovídá. Když stojíte naboso na zemi, měla by se délka zadní nohavice dotýkat země. Před šitím si zkontrolujte, že jsou obě nohavice stejně dlouhé. Pokud délka sedí, zakončíme dvakrát zahnutým obrubovacím švem.

Doufáme, že se vám kalhoty podařilo dokončit a budete z nich mít takovou radost, jako měla naše začínající švadlenky. Tento střih a postup byl velice pracný a komplikovaný, ale věříme, že každou švadlenku zahřálo u srdce, že zvládla ušít svoje první kalhoty!

Hledání